کاربران محترم ضمن عرض پوزش به دلیل اختلال در زیر ساخت شبکه اینترنت، پیش بینی می گردد طی 24 ساعت آینده استفاده از سامانه DIMS با اختلال مواجه گردد. پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاس گذاریم.

ورود کاربران